Viết bài PR - Quảng bá Doanh nghiệpĐa phần, người ta thích đọc các mẩu chuyện kể.
Và mỗi chuyện kể đều nhằm đến một chủ ý.


Bạn, người làm ra hàng. Chúng tôi, dân kể chuyện.
Nhưng, chúng ta có liên can với nhau: liên can về chủ ý.

Bạn làm ra hàng, với chủ ý bán: bán hàng của bạn.
Chúng tôi kể chuyện, cũng với chủ ý bán: bán hàng cho bạn.


Để bán hàng cho bạn, chúng tôi rao.
Nhưng người ta không biết đó là rao hàng.
Bởi chúng tôi có cách rao khác lạ.


Và họ chỉ thấy những câu chuyện kể đầy thú vị và thuyết phục.
Rồi chính câu chuyện ấy sẽ dẫn dắt họ đến hành động mua hàng.


Chúng tôi đang mở lời với bạn, chỉ còn đợi bạn ngỏ lời lại với chúng tôi.
Chúng tôi sẽ có ngay câu chuyện thú vị về bạn.
Người ta sẽ đọc được ngay câu chuyện của bạn.
Và bạn sẽ được nhận ngay những cuộc gọi, những đơn hàng.


Và,
Nhiều người sẽ tìm đến với bạn, bởi bạn đã tìm đến với chúng tôiỞ ĐÂY!