Soạn Bản tin Doanh nghiệp Định kỳNewsletter (bản tin) hay E-newsletter (bản tin điện tử) của bạn chỉ là một dạng bản tin định kỳ đơn thuần thông báo cho khách hàng biết về tin tức, các hình thức khuyến mãi, các sản phẩm hay dịch vụ mới nhất của bạn?

Có vẻ là như thế.
Nhưng nếu chỉ có thế, bản tin định kỳ của doanh nghiệp bạn có cũng như không!

Nếu bạn nhờ chúng tôi làm chỉ bấy nhiêu chuyện cho bản tin doanh nghiệp bạn, chúng tôi đành thẳng thừng từ chối.

Bởi mục đích của chúng tôi còn hơn cả thế.
Và chúng tôi biết rõ mục đích của bạn cũng không chỉ dừng lại ở đó.

Qua các bản tin định kỳ của doanh nghiệp bạn, chúng tôi chủ trương nói về những điều khách hàng bạn muốn nghe, về lợi ích/ giải pháp/ giá trị thiết thực cho cuộc sống và công việc kinh doanh của họ.

Đó là nét khác biệt trong dịch vụ soạn bản tin định kỳ của chúng tôi. Bạn muốn khám phá?
Nào, bạn nhấc điện thoại lên, gọi cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ cho bạn thấy chúng tôi có thể làm được gì cho bạn, ngay lập tức!