Viết Thư Chào hàngBạn bán cái gì, điều đó không quan trọng.
Cái hệ trọng là khách hàng sẽ được ích lợi gì cụ thể khi bỏ tiền mua thứ bạn bán.

Thư chào hàng không đơn giản chỉ để chào hàng. Tiêu đích sâu xa bạn nhắm tới qua thư chào hàng chính là: chào bán ích lợi và giải pháp cho khách hàng một cách giàu cảm xúc.
Nếu thấy rõ được ích lợi cho mình, tự khắc người ta sẽ mua hàng của bạn.

Nêu bật được ích lợi/giải pháp dành cho khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ của bạn và thuyết phục họ liên hệ ngay với bạn: đây là thế mạnh của chúng tôi.

Bạn biết phải làm gì để sản phẩm hay dịch vụ của bạn trở nên độc đáo.
Chúng tôi biết phải làm gì để khách hàng nhận ra một cách thích thú những ích lợi độc đáo bạn mang đến cho họ.

Bạn có sản phẩm, dịch vụ cần bán. 
Chúng tôi có câu chữ, cách viết để bán hàng cho bạn.

Vậy, bạn đừng chần chừ nữa. Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng ta cần bắt tay ngay cho công tác bán hàng qua thư của bạn.

Bởi, chúng tôi có thể chờ bạn, nhưng khách hàng tiềm năng của bạn sẽ không đợi bạn đâu. Và hãy nhớ: nếu không mua từ bạn, họ sẽ mua từ nơi khác.